Susza Hydrologiczna - Pisa

Woj. podlaskie (zlewnia Pisy), biuro prognoz hydrologicznych wydało ostrzeżenie o suszy hydrologicznej, ważne od godz. 11:00 dnia 20.06.2024 r. do odwołania. W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach, na obszarze zlewni Pisy spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ (przepływ średni niski).

Czytaj dalej

Data ogłoszenia:
20.06.2024 11:08
Kategoria:
Komunikaty RSO
Loga projektu Fundusze Regonalne Program Regionalny, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej i Logo Wojewądztwa Podlaskiego

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewądztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.