Susza Hydrologiczna – Biebrza

W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach, na obszarze zlewni Biebrzy spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Ważność: od godz. 10:30 dnia 24.06.2024 r., do odwołania.

Czytaj dalej

Data ogłoszenia:
24.06.2024 12:13
Kategoria:
Komunikaty RSO
Loga projektu Fundusze Regonalne Program Regionalny, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej i Logo Wojewądztwa Podlaskiego

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewądztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.